IŠČEM

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE PORTALA ZGRADIMOSIDOM.SI

 

Uporabniki spletnega portala

Uporabnik spletnega portala je vsakdo, ki obišče katerokoli stran spletnega portala www.zgradimosidom.si (v nadaljevanju: spletni portal). Uporabnik je lahko tako ponudnik kot iskalec. Brskanje in iskanje po spletnem portalu je brezplačno.

Odgovornost

Podatki in informacije na spletnem portalu so uporabnikom na voljo pod pogoji oziroma z omejitvami, ki so navedeni v nadaljevanju.

Podatki ki so dostopni na spletnem portalu so namenjeni zgolj informiranju splošne javnosti o ponudbi storitev in materialov na področju gradbeništva .

Registracija ponudnikov

Za uporabo portala se mora ponudnik registrirati. Izpolniti mora vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje.

Uporabniško ime in geslo sta vezana na osebo, ki se je za posamezno storitev prijavila. Uporabniško ime in geslo so ponudniki dolžni varovati kot poslovno skrivnost in ju ne smejo zaupati drugi osebi. Ponudniki prevzemajo odgovornost za vse aktivnosti, ki bodo opravljene z njihovim uporabniškim imenom in geslom.

Strani spletnega portala lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani. Za vsebino teh strani spletni portal ne odgovarja. 

Dostopnost

Dostopnost do spletnega portala zgradimosidom.si, prizadeva uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo spletnega portala v normalnih pogojih 24 ur dnevno. Zaradi tehničnih razlogov (za morebitne potrebe vzdrževanja ali zamenjave opreme) si pridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja spletnega portala oziroma motenj dostopa.

Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik portala potrjuje, da je s splošnimi pogoji seznanjen in da z njimi soglaša.

Spreminjanje splošnih pogojev

Pridržujemo si pravico, da te pogoje uporabe posodobimo kadarkoli, ne da bi o tem prej obvestil uporabnike. Ob vsaki spremembi splošnih pogojev bo spremenjen datum na dnu tega dokumenta.

Uporabniške vsebine

Spletni portal uporabnikom omogoča objavljanje ponudbe storitev in materialov na področju gradbeništva.

Zahtevan jezik uporabniških vsebin je slovenski. Uporabnik portala se zavezuje, da bo njegova uporabniška vsebina resnična in zakonita.

Skrbnik portala ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na tem portalu. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje odgovarjajo sami. Kljub temu si skrbnik pridržuje pravico, da briše ali ureja vsebino, za katero po lastni presoji smatra, da krši zakonodajo oziroma je drugače nesprejemljiva.

Z objavo uporabniške vsebine se uporabnik strinja z njenim prikazom na portalu in s povezano promocijsko rabo te vsebine.

Uporabnik se strinja, da bo o morebitnih nepravilnostih glede objav uporabniških vsebin obvestil skrbnika portala.

Zasebnost in varovanje uporabniških vsebin

Skrbnik portala se obvezuje, da bo spoštoval določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov. Na določenih mestih spletnega portala se zbirajo identifikacijski podatki o uporabnikih (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov). Uporabniki posredujejo te podatke prostovoljno. Ekipa zgradimosidom.si zagotavlja, da teh podatkov ne bo posredoval tretjim osebam in da jih bodo uporabili izključno za svoje potrebe. Uporabniki se strinjajo, da se ti podatki lahko uporabijo izključno za namene informiranja splošne javnosti o ponudbi storitev in materialov na področju gradbeništva.

Uporabniška podpora

Skrbnik portala vsem uporabnikom nudi strokovno in tehnično pomoč pri uporabi portala, in sicer v delovnem času objavljenem na tem portalu. Če ima uporabnik kakršno koli vprašanje ali težavo v zvezi z uporabo portala, lahko svojo prošnjo pošlje tudi na elektronski naslov: info@zgradimosidom.si

Reševanje sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletnega portala v nasprotju z določbami splošnih pogojev uporabe, si bo skrbnik portala prizadeval reševati po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov za katere se izčrpa vse ostale zunaj sodne možnosti sporazuma, pristojno okrožno sodišče v Novi Gorici.

V Novi Gorici, 15.05.2015