IŠČEM

Vaš profil

GEOM geodetske storitve in tehnično svetovanje, Teja Oman s.p.
Storitev
Geodetske storitve
Vsebina - leva

Imate vprašanje, se zanimate za storitev?

POVPRAŠEVANJE

Vsebina - center
Naslov
Kovorska cesta 9
Tržič
4290
Slovenija
Telefoni
Urnik: 
Ponedeljek: 7:00-17:00
Torek: 7:00-17:00
Sreda: 7:00-17:00
Četrtek: 7:00-17:00
Petek: 7:00-17:00
Sobota: 7:00-15:00
Nedelja: Zaprto
Zaprto
Opis podjetja: 

Izvajamo vse vrste geodetskih storitev, ki zajemajo: evidentiranje nepremičnin s področja zemljiškega katastra (ureditev meje, parcelacija, izravnava meje, komasacija, evidentiranje zemljišča pod stavbo, evidentiranje stavbe, sprememba dejanske rabe, sprememba bonitete zemljišča, označitev meje v naravi) in katastra stavb (vpis stavbe v kataster stavb, sprememba podatkov katastra stavb), inženirsko geodezijo (zakoličba objektov, komunalnih vodov, cest idr., izmera in izračun volumnov izkopov in nasipov), izdelavo geodetskih načrtov (geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije, geodetski načrt novega stanja), kataster gospodarske javne infrastrukture (izmera komunalnih vodov in naprav, vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture) in geodetsko svetovanje.

Lokacija: